Wynajem pracowników

Skutecznie rozwiązujemy problemy kadrowe

Praca tymczasowa


Praca tymczasowa jest to forma zatrudnienia, która obecnie stanowi jedno z efektywniejszych narzędzi polityki przedsiębiorstwa. Z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia na rynku pracy w Polsce. Dzięki niej Pracodawcy mogą utrzymywać optymalne zatrudnienie bez konieczności zawierania długoterminowych umów z pracownikami.

Co to oznacza dla Państwa firmy?

Agencja Pracy zatrudnia u siebie pracowników w oparciu o umowę o pracę lub  w oparciu o umowę cywilno-prawną, a następnie kieruje pracowników do pracy w Państwa  przedsiębiorstwie.

Taka forma współpracy regulowana jest ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003, Dz.U. nr 166.

Zgodnie z tą ustawą przejmujemy odpowiedzialność za:

 • Procesy rekrutacji i zatrudniania pracowników
 • Wszystkie sprawy formalno-prawne związane ze świadczeniem stosunku pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wypłatę wynagrodzeń i innych dodatków
 • Przestrzeganie kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów

Państwa korzyści:

 • Elastyczność zatrudnienia
 • Redukcja kosztów rekrutacji
 • Kompleksowa obsługa w kwestiach formalno-prawnych w zakresie legalności pobytu i pracy oraz kwestiach kadrowo-płacowych
 • Możliwość łatwego i szybkiego reagowania na krótkookresowe wzrosty wakatów 
 • Możliwość podpisania umowy o pracę ze sprawdzonym pracownikiem, który był zatrudniony u Państwa w ramach pracy tymczasowej 
 • Zaplanowanie i kontrola kosztów dotyczących pracowników tymczasowych

Jak działamy?

meeting1

Spotkanie z klientem

Poznanie zakresu działalności Państwa firmy
Weryfikacja potrzeb i oczekiwań
Nasze propozycje i rozwiązania
cv2

Podpisanie umowy

Uzgodnienie warunków współpracy i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Państwa firmą
cv3

Rekrutacja pracowników

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych Rekrutacja w Polsce i za granicą
handshake4

Wprowadzenie pracowników

Akceptacja pracownika Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą

  +48 530 909 883